In de afgelopen jaren heeft Vitagro een sterk bemestingsschema ontwikkeld om renovatievelden snel in topconditie te brengen en langdurig in vorm te houden. Dit schema wordt al op behoorlijke schaal toegepast en bevalt de gebruikers uitstekend

Voor het zaaien

Het schema start vóór het zaaien met een gift Lotusbiobacter. Deze plantaardige meststof bevat naast belangrijke voedingsstoffen een combinatie van  bacteriën, gisten en schimmels die het bodemleven op gang brengen en de plantengroei ondersteunen.

Deze gift wordt aangevuld met Bio Pre-Seed: een geurarme en stofvrije samengestelde organische meststof (NPK 10+10+0 + 10% zeoliet) met Humifirst. Humus- en fulvozuren maken de nog aanwezige voedingsstoffen vrij en beter opneembaar voor de (jonge) grasplantjes. De unieke combinatie van Humifirst met organische stikstof, fosfaat en 10% zeoliet bevordert een sterke wortelontwikkeling, een snelle opkomst en sluiting van de grasmat en een vlot herstel van speelschade.

Bio Pre-Seed is goed toepasbaar in combinatie met de Fieldtopmaker. De adviesdosering van 450 kg per veld geeft een snelle sluiting en een goed bespeelbare grasmat voor aanvang van het seizoen (augustus).

Bij een eventueel gebrek aan kali en magnesium kunt u de hoofdelementen aanvullen met DCM Solafida, dat ook zwavel en calcium toevoegt. Een gift van 375 kg per ha is meestal voldoende.

De tweede stap

De tweede stap in het schema volgt 3-4 weken na opkomst met een gift Bio Spring 18+3+3+2. Deze meststof geeft een snelle start en bevat goed beschikbare, langdurig werkende organische stikstof.
Bio Sport 10+4+6+3 overbrugt met gemak de laatste twee maanden tot half september. Ook dit product bevat langdurig werkende organische stikstof en de nodige sporenelementen.

Afharden met gecoate kali

Voor het afharden van de velden in het najaar (10-12 weken na zaaien) kiest Vitagro bewust voor gecoate kali, vanwege de vaak overvloedige regen en uitspoeling op pas aangelegde velden. Haifa Multigreen 15+0+35+2 biedt in dit verband duidelijk meerwaarde. Mits niet te vroeg gestrooid, brengt het tot in het voorjaar voldoende opneembare kali in de toplaag. Vanwege de nog aanwezige voeding, ziet u de hiermee behandelde velden als eerste weer aan de groei komen.

Aanvragen

Heeft u nog geen ervaring met dit schema voor renovatievelden? Overtuig uzelf en pas het toe! Neem voor meer informatie of advies op maat contact op met Vitagro’s productspecialist meststoffen en graszaden bel ons hoofdkantoor in Elst (0481 – 364 136).
Concrete aanvragen kunt u ook mailen naar verkoop@vitagro.nl. U ontvangt vervolgens de juiste besteksomschrijvingen met de voorgeschreven hoeveelheden per ha.