Sinds 2015 werkt Vitagro samen met de gerenommeerde substraatproduceVitagro | BVB-Substratesnt BVB Substrates (Bas van Buuren) uit De Lier. Dankzij dit partnership levert Vitagro een nog breder pakket beplantingsaarde en andere substraten. Voor toepassing in  openbaar groen en sportterreinen gaat het vooral om de volgende

Producten:

  • Bezandingszand
  • Bomenzand
  • Bomengrond
  • Dressgrond
  • Bomenstructuur 16-32
  • BVB Urbangranulaat 70-45

Bezandingszand

Met dit ogenschijnlijke standaardproduct gaat het op sportvelden vaak mis. Dikwijls is de pH te hoog, waardoor verschillende elementen moeilijk opneembaar worden en de opname soms zelfs volledig blokkeert. Dat kan leiden tot zichtbare tekorten en groeistoornissen. Vitagro levert bezandingszand met de juiste pH, waardoor alle elementen opneembaar blijven.

Bomenzand en bomengrond

Bomenzand kan een goede basis leggen voor de aangroei van bomen bij voet- en fietspaden. Het voorkomt nazakken, vermindert de opdrukdoor wortels en houdt water vast. Bomengrond bevordert het goed aanslaan en uitgroeien van nieuw te planten bomen. Het bevat alle benodigde elementen voor een succesvolle hergroei en is bovendien rijk aan bodemleven. De open structuur zorgt voor voldoende beluchting van de wortelzone en een gezonde water/luchthuishouding.

Dressgrond

Met de juiste dressgrond kunnen veel verbeteringen bereikt worden. Van belang is dat er goed gekeken wordt naar de bestaande situatie, zodat er geen knelpunten ontstaan in relatie tot waterhuishouding, organische stof, beworteling en microbiologisch leven. Het aanbieden van goede dressgond vergt maatwerk en juist daar ligt de kracht van Vitagro.

Structuurgrond en granulaat

Bomenstructuur 16-32 is ontwikkeld voor bomen die in een omgeving van licht belaste wegen en parkeerplaatsen staan. Dit draagkrachtige mengsel bestaat uit een opbouw van vulkanisch gesteente, aangevuld met een speciale voedingsgrond. Deze structuurgrond heeft een hoog wateropnemend vermogen en een uitstekende capillaire werking, wat garant staat voor een goede doorworteling. BVB Urbangranulaat 70-45 maakt wortelgroei onder zwaarbelaste wegen mogelijk. Het substraat bestaat uit een skelet van harde steen, vermengd met een uitgebalanceerde voedingsgrond.

Voor meer informatie over beplantingsaarde en andere substraten kunt u terecht bij uw adviseur van Vitagro.