Vitagro levert méér dan alleen hoogwaardige meststoffen, bodemverbeteraars en graszaadmengsels. Het heeft ook de kennis en ervaring om deze optimaal te laten renderen. Op basis van veldinspectie, grondbemonstering en analyses stellen de adviseurs in goed overleg gedegen bemestingsschema’s op, afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en op de doelstellingen en budgetten van de opdrachtgevers. Die geven betere resultaten en minder zorgen.

Dat ontzorging en betere bemestingsresultaten prima samengaan, blijkt uit het groeiende aantal klanten dat zich breed door Vitagro laat ondersteunen. Zij zien een duidelijke meerwaarde in heldere, goed onderbouwde en praktisch hanteerbare bemestingsschema’s. Schema’s die bovendien volledig zijn doorgerekend en vooraf ook de fi nanciële aspecten in beeld brengen.

Van analyse naar strooischema
Of het nu gaat om het bemesten van voetbalvelden, van greens of van teelten in de boomkwekerij, Vitagro kan de klant van a tot z ondersteuning bieden. Op basis van grondbemonstering en onafhankelijke laboratoriumanalyse stelt de productspecialist een gedetailleerd bemestingsadvies op. Nadat dit is doorgesproken, wordt het advies per object vertaald in een praktisch strooischema, dat de klant of zijn uitvoerder eenvoudig ten uitvoer kan brengen. Wanneer plaatselijke omstandigheden of bijzondere wensen daarvoor aanleiding geven,
zijn ook speciale behandelingen in het plan te integreren. Bijvoorbeeld om doelgebieden met behulp van bodemverbeteraars zodanig te renoveren dat de toplaag structureel langer groen en bespeelbaar blijft.

Helder en planmatig
Wat de wensen ook zijn, Vitagro vervult ze graag. Op heldere, deskundige en planmatige wijze. Zo weet de opdrachtgever op voorhand waar welke meststoffen nodig zijn, op welke momenten en in welke hoeveelheden. Hierdoor kan deze de juiste hoeveelheden bestellen en worden overbemesting en onnodige milieubelasting voorkomen. Da’s een hele zorg minder.