De meststoffen uit onze Bio-Trio lijn zijn NL Greenlabel gecertificeerd en op de duurzaamheidsladder van A tot en met G met A gewaardeerd. Dit betekent dat de producten als enorm duurzaam worden bestempeld. Het betreft hoogwaardige duurzame organische meststoffen, toplaag- en bodemverbeteraars. De producten zorgen voor een gezonde en sterke plantengroei met een samenstelling en productiewijze die de natuur en het bodemleven respecteert en stimuleert. Zo worden de meststoffen met zonne-energie, CO2-neutraal geproduceerd en zijn ze vrij van dierlijke mest.

Hieronder een voorbeeld van een jaarrond bemesting welke volledig NL Greenlabel gecertificeerd is.

Neem voor meer informatie over onze producten vrijblijvend contact met ons op.

Bio Spring
18+3+3+2MgO+10% zeoliet 25Kg
Bio Spring is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 18+3+3+2MgO + 10% zeoliet) Bio Spring heeft door een uitgebalanceerde samenstelling een snel groei effect en een lange nawerking.

 

 

 


Bio Pre-Seed

10+10+0+HF+10% zeoliet 25Kg
Bio Pre-Seed is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met Humifirst (NPK 10+10+0+ HF+ 10% zeoliet).
Bio Pre-Seed heeft dankzij het goed opneembare fosfaat, ook bij gronden met een hoge pH

 

Bio Summer
7+6+12+4MgO+10% zeoliet 25Kg
Bio Summer is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 7+6+12+4MgO+ 10% zeoliet). Bio Summer geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een gelijkmatige groei en kan ook gebruikt worden in de warmste periode van het jaar.
Bio-summer_Vitagro

Bio Autumn
6+3+20+3MgO+1% EDTA  +10% zeoliet 25Kg
Bio Autumn is een geurarme, stofvrij samengestelde organische meststof met magnesium en ijzer (NPK 6+3+20+3MgO + 1% EDTA + 10% zeoliet). Bio Autumn geeft door een uitbalanceerde samenstelling met veel kalium en ijzer, een garantie voor het goed afharden van planten in het najaar.